Logopedie

Taal is meer dan een vak op school. Taal is het medium waarmee mensen communiceren, zowel in schoolse, familiale als professionele context. Een moeilijke of gebrekkige taalontwikkeling kan de goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van het kind in de weg staan. Daarom is een goede logopedische begeleiding vaak geen overbodige luxe maar een noodzakelijke omweg naar een goede ontwikkeling en een normaal functioneren.

Onze logopedisten zijn opgeleid voor het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in taal, communicatie en de verschillende vaardigheden die in het onderwijs worden ontwikkeld (vb. Wiskunde).
Miël richt zich zowel op kinderen als volwassenen en kan u helpen bij*:

  • Leerstoornissen (vb. dyslexie, dyscalculie)
  • Taalstoornissen (vb. dysfasie)
  • Verworven taalstoornissen (vb. afasie)
  • Articulatie
  • Stem en spraak
  • Gehoor
  • Slikken

Tarieven: De honoraria van de logopedisten zijn vastgelegd door het RIZIV

* Ons centrum verzorgt ook studiebegeleiding en bijlessen (Frans, Nederlands, Wiskunde, …); dit gebeurt zonder tussenkomst van het RIZIV.