Psychologie

Psychologie is een wetenschappelijke discipline die het menselijk denken en gedrag leert te begrijpen en op basis van deze kennis wil bijdragen tot het psychologisch welzijn. Mensen zetten meestal de stap naar een psycholoog als ze ten einde raad zijn. Signalen van psychologische problemen zijn echter meestal reeds heel vroeg op te merken. Op dat moment kan de psycholoog, als coach of begeleider, reeds ingrijpen om de onaangepaste gedachten of gedragingen aan te pakken.

Miël biedt ambulante psychologische hulp voornamelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Psychologische therapie 

De psychologen kunnen u aan de hand van therapeutische sessies (individueel/relatie/gezin) o.a. helpen bij

  • Ontwikkelingsstoornissen (vb. ADHD, autisme, ticstoornis)
  • Het ervaren van angsten of een sombere stemming
  • Overmatig piekeren of stress
  • Het verwerken van een verlies of scheiding

Diagnostiek

Voor kinderen en jongeren (6-16 jaar) kan er ook beroep worden gedaan op onze psychologen bij een diagnostische vraag. Voornamelijk volgende zaken kunnen worden onderzocht:

  • Intelligentie onderzoek ( dit kan vanaf de leeftijd van 2,5 jaar)
  • Aandacht en Concentratie
  • Geheugen
  • Autisme

Tarieven: €45-€60 /consultatie ; prijzen diagnostisch onderzoek op aanvraag