Psychologie

Psychologie is een wetenschappelijke discipline die het menselijk denken en gedrag leert te begrijpen en op basis van deze kennis wil bijdragen tot het psychologisch welzijn. Mensen zetten meestal de stap naar een psycholoog als ze ten einde raad zijn. Signalen van psychologische problemen zijn echter meestal reeds heel vroeg op te merken. Op dat moment kan de psycholoog, als coach of begeleider, reeds ingrijpen om de onaangepaste gedachten of gedragingen aan te pakken.

Miël biedt ambulante psychologische hulp voornamelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De focus ligt op de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en psychologische begeleiding.
Miël kan u helpen bij:

  • Ontwikkelingsstoornissen (vb. ADHD, autisme, ticstoornis)
  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Obsessief- compulsieve stoornissen
  • Eetstoornissen
  • Intelligentie onderzoek
  • Stress en trauma
  • Relatie- en gezinsproblemen
  • Seksualiteit en vermoeden van seksueel misbruik
  • Studieplanning en -begeleiding (ook voor hoger onderwijs)

Tarieven: €45-€50 consultatie (€10 verslag); prijzen diagnostisch onderzoek op aanvraag